Informatie
De KwaKbergband repeteert wekelijks en wel op de woensdagavond van 20.00 uur t/m 22.00 uur.
Deze repetities vinden plaats in het clubhuis van:

Voetbal vereniging Trekvogels
De kwakkenberg
Luciaweg 25
Nijmegen

Heb jij zin in een avondje uit en gezelligheid dan ben je bij
de Kwakbergband aan het juiste adres.
Wij treden regelmatig op in nijmegen e.o.

Het bestuur van de KwaKbergband

Henny Lensen (voorzitter)

Johan Frieling (secretaris)

Peter Kersten (penningmeester)Voor meer informatie: mail de kwakbergband
mail de kwakbergband
NAVIGATIE